ในหนึ่งวัน กับหลากหลายความรู้สึก.
 
     ในหนึ่งวัน กับหลากหลายอารมย์.
 
     ในหนึ่งวัน กับการกระทำเดิมเดิม.
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet